Dịch Vụ Cho Thuê Xe Du Lịch

HAMY TRAVEL
cho thuê xe ô tô du lịch đi sân bay Tân Sơn Nhất tai Bình Dương

Bảng Giá Thuê Xe Ô Tô Gọi Xe Taxi Từ Bình Dương Đi Sân Bay

Dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch 4,7,16 chỗ HAMY TRAVEL phục vụ nhu cầu đặt gọi xe taxi hoặc thuê xe cao cấp cho quý khách hàng có nhu cầu di chuyển từ Bình Dương đi sân bay Tân Sơn Nhất TPHCM

Dịch Vụ Xe Riêng Đưa Đón Từ Bình Dương Đi Sân Bay Tân Sơn Nhất TPHCM

cho thuê xe ô tô du lịch đi sân bay Tân Sơn Nhất tai Bình Dương

cho thuê xe ô tô du lịch đi sân bay Tân Sơn Nhất tai Bình Dương

Dịch Vụ Xe 7 Chỗ Đưa Đón Từ Bình Dương Đi Sân Bay Tân Sơn Nhất TPHCM

Cho Thuê Xe 7 Chỗ Đi Sân Bay Tân Sơn Nhất TPHCM

Cho Thuê Xe 7 Chỗ Đi Sân Bay Tân Sơn Nhất TPHCM

Dịch Vụ Xe 16 Chỗ Đưa Đón Từ Bình Dương Đi Sân Bay Tân Sơn Nhất TPHCM

Cho Thuê Xe 16 Chỗ Đi Sân Bay Tân Sơn Nhất TPHCM

Cho Thuê Xe 16 Chỗ Đi Sân Bay Tân Sơn Nhất TPHCM

Dịch Vụ Xe Ô Tô Du Lịch Tại Bình Dương và TPHCM Đi Các Tỉnh

Cho Thuê Xe Ô Tô Du Lịch Từ Bình Dương Đi Các Tỉnh

Cho Thuê Xe Ô Tô Du Lịch Từ Bình Dương Đi Các Tỉnh

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XE BÌNH DƯƠNG ĐI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

TT        ĐIỂM ĐI      ĐIỂM ĐẾN MỘT CHIỀU    KHỨ HỒI GHI CHÚ
 01   Huyện Phú giáo  Tân Sơn Nhất  800.000 vnđ  1.000.000 vnđ
2  Xã Phước Hòa  Tân Sơn Nhất  700.000 vnđ   800.000 vnđ
3  Xã Phước Sang  Tân Sơn Nhất  900.000 vnđ  1.100.000 vnđ
4   Xã Tân Long  Tân Sơn Nhất  750.000 vnđ  950.000 vnđ
5  Xã An Linh  Tân Sơn Nhất  800.000 vnđ 1.000.000 vnđ
  Huyện Bàu Bàng  Tân Sơn Nhất  600.000 vnđ  800.000 vnđ
1   Xã Lai Uyên  Tân Sơn Nhất  730.000 vnđ  930.000 vnđ
2   Xã Trừ Văn Thố  Tân Sơn Nhất  750.000 vnđ  950.000 vnđ
3  Xã Tân Hưng  Tân Sơn Nhất  650.000 vnđ  850.000 vnđ
4  Xã Hưng Hòa  Tân Sơn Nhất  680.000 vnđ  880.000 vnđ
5  Xã Long Nguyên  Tân Sơn Nhất  580.000 vnđ  780.000 vnđ
6  Xã Lai Khê  Tân Sơn Nhất  550.000 vnđ  750.000 vnđ
 Thị Xã Bến Cát  Tân Sơn Nhất  530.000 vnđ  730.000 vnđ
1  Rạch Bắp An Tây  Tân Sơn Nhất  500.000 vnđ  700.000 vnđ
2  Xã An Điền  Tân Sơn Nhất  500.000 vnđ  700.000 vnđ
3  Xã Phú An  Tân Sơn Nhất  500.000 vnđ  680.000 vnđ
4  Xã Phú Thứ   Tân Sơn Nhất  500.000 vnđ  680.000 vnđ
5  Mỹ Phước 1  Tân Sơn Nhất  500.000 vnđ  700.000 vnđ
6  Mỹ Phước 2  Tân Sơn Nhất  500.000 vnđ  700.000 vnđ
7 Mỹ Phước 3  Tân Sơn Nhất 500.000 vnđ  680.000 vnđ
8 P.Chánh Phú Hòa  Tân Sơn Nhất 500.000 vnđ  700.000 vnđ
9  P. Hòa Lợi  Tân Sơn Nhất 480.000 vnđ  680.000 vnđ
10  P. Tân Định  Tân Sơn Nhất  460.000 vnđ  660.000 vnđ
Thành Phố Mới   Tân Sơn Nhất  450.000 vnđ  650.000 vnđ
1  Phường Hòa Phú  Tân Sơn Nhất  400.000 vnđ  600.000 vnđ
2  Phú Chánh  Tân Sơn Nhất  420.000 vnđ  620.000 vnđ
3  KCN VSIP2  Tân Sơn Nhất  450.000 vnđ  650.000 vnđ
 4 KCN VSIP2 Mở R  Tân Sơn Nhất  500.000 vnđ  700.000 vnđ
 Thị Xã Tân Uyên  Tân Sơn Nhất  450.000 vnđ  650.000 vnđ
1  Xã Hội Nghĩa  Tân Sơn Nhất  500.000 vnđ  700.000 vnđ
2 P. Khánh Bình  Tân Sơn Nhất  400.000 vnđ  600.000 vnđ
3 P. Uyên Hưng  Tân Sơn Nhất  550.000 vnđ  750.000 vnđ
4 P. Tân Hiệp  Tân Sơn Nhất  530.000 vnđ  730.000 vnđ
5 Tân Phước Khánh  Tân Sơn Nhất  350.000 vnđ  550.000 vnđ
6 Phường Thái Hòa  Tân Sơn Nhất  350.000 vnđ  550.000 vnđ
7 P. Thạnh Phước  Tân Sơn Nhất  370.000 vnđ  570.000 vnđ
8 Xã Bạch Đằng  Tân Sơn Nhất  450.000 vnđ  650.000 vnđ
9 Xã Phú Chánh  Tân Sơn Nhất  420.000 vnđ  620.000 vnđ
10  Xã Tân Vĩnh Hiệp  Tân Sơn Nhất  410.000 vnđ  610.000 vnđ
11  Xã Vĩnh Tân  Tân Sơn Nhất  500.000 vnđ  700.000 vnđ
 Thị Xã Thuận An  Tân Sơn Nhất  250.000 vnđ  450.000 vnđ
1  Lái Thiêu  Tân Sơn Nhất  250.000 vnđ  450.000 vnđ
2   An Phú  Tân Sơn Nhất  300.000 vnđ  500.000 vnđ
3   An Thạnh  Tân Sơn Nhất  300.000 vnđ  500.000 vnđ
4  Bình Hòa  Tân Sơn Nhất  250.000 vnđ  450.000 vnđ
5  Bình Chuẩn  Tân Sơn Nhất  350.000 vnđ  550.000 vnđ
6  Thuận Giao  Tân Sơn Nhất  280.000 vnđ  480.000 vnđ
7  Vĩnh Phú  Tân Sơn Nhất  220.000 vnđ  400.000 vnđ
8  Bình Nhâm  Tân Sơn Nhất  250.000 vnđ  450.000 vnđ
9  Hưng Định  Tân Sơn Nhất  280.000 vnđ  480.000 vnđ
10  An Sơn  Tân Sơn Nhất  300.000 vnđ  500.000 vnđ
   Thủ Dầu Một  Tân Sơn Nhất  350.000 vnđ 500.000 vnd
1  Phường Chánh Mỹ  Tân Sơn Nhất  350.000 vnđ  550.000 vnđ
2  P.Chánh Nghĩa  Tân Sơn Nhất  320.000 vnđ  530.000 vnđ
3  Phường Định Hòa  Tân Sơn Nhất  400.000 vnđ  600.000 vnđ
4  Phường Hiệp An  Tân Sơn Nhất  420.000 vnđ  620.000 vnđ
5 P.Hiệp Thành  Tân Sơn Nhất  350.000 vnđ  550.000 vnđ
6  Phương Hòa Phú  Tân Sơn Nhất  450.000 vnđ  650.000 vnđ
7  P. Phú Cường  Tân Sơn Nhất  360.000 vnđ  560.000 vnđ
8  Phường Phú Hòa  Tân Sơn Nhất  320.000 vnđ  520.000 vnđ
9  Phường Phú Lợi  Tân Sơn Nhất  320.000 vnđ  520.000 vnđ
10  Phường Phú Mỹ  Tân Sơn Nhất  350.000 vnđ  550.000 vnđ
11 Phường  Phú Tân  Tân Sơn Nhất  370.000 vnđ  570.000 vnđ
12  Phường Phú Thọ  Tân Sơn Nhất  300.000 vnđ  500.000 vnđ
13  Phường Tân An  Tân Sơn Nhất  400.000 vnđ  600.000 vnđ
14  Tương Bình Hiệp  Tân Sơn Nhất  370.000 vnđ  570.000 vnđ
Thị Xã Dĩ An  Tân Sơn Nhất  250.000 vnđ  350.000 vnđ
1 Phường An Bình  Tân Sơn Nhất  200.000 vnđ  350.000 vnđ
2 Phường Bình An  Tân Sơn Nhất  220.000 vnđ  370.000 vnđ
3 P.Bình Thắng  Tân Sơn Nhất  300.000 vnđ  500.000 vnđ
4 Phường Đông Hòa  Tân Sơn Nhất  220.000 vnđ  370.000 vnđ
5 Phường Tân Bình  Tân Sơn Nhất  300.000 vnđ  500.000 vnđ
6 Tân Đông Hiệp  Tân Sơn Nhất  250.000 vnđ  400.000 vnđ
Huyện Dầu Tiếng  Tân Sơn Nhất  900.000 vnđ  1.100.000 vnđ
1  Xã An Lập  Tân Sơn Nhất  750.000 vnđ  950.000 vnđ
2  Xã Định An  Tân Sơn Nhất  900.000 vnđ  1.100.000 vnđ
3  Xã Định Thành  Tân Sơn Nhất  950.000 vnđ  1.150.000 vnđ
4  Xã Long Hòa  Tân Sơn Nhất  900.000 vnđ  1.100.000 vnđ
5  Xã Long Tân  Tân Sơn Nhất  750.000 vnđ  950.000 vnđ
6  Xã Minh Hòa  Tân Sơn Nhất 1.000.000  1.200.000 vnđ
7  Xã Minh Tân  Tân Sơn Nhất  950.000 vnđ  1.150.000 vnđ
8  Xã Minh Thạnh  Tân Sơn Nhất 1.000.000  1.200.000 vnđ
9  Xã Thạnh An  Tân Sơn Nhất  750.000 vnđ  950.000 vnđ
10  Xã Thanh Tuyền  Tân Sơn Nhất  700.000 vnđ  900.000 vnđ

 

Vì sao bạn nên lựa chọn dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch của Hamy Travel tại Bình Dương để đi sân bay Tân Sơn Nhất TPHCM ?

  • Đa dạng chủng loại Toyota, Ford, Huyndai, Samco, Thaco… từ 4 chỗ đến 45 chỗ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
  • Đảm bảo chất lượng xe đạt tiêu chuẩn
  • 100% đội ngũ lái xe được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm và phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình.
  • Phục vụ tận tình, chu đáo, mang đến cảm giác an toàn, tạo sự tin tưởng trong lòng khách hàng trong suốt nhiều năm qua.
  • Giá cả phải chăng, hợp lý

Dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch của Hamy Travel đáp ứng mọi nhu cầu thuê xe di chuyển từ Bình Dương đến sân bay Tân Sơn Nhất TPHCM 

  • Không đội giá vô lý, cung cấp hóa đơn rõ ràng
  • Xe mới, sạch sẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch
  • Đội xe số lượng lớn, sẵn sàng đáp ứng tất cả nhu cầu thuê xe của khách hàng

Với phương châm “khách hàng phải được đặt lên trên hàng đầu” suốt nhiều năm Hamy Travel đã và đang “giữ vững phong độ” để mang lại sự trải nghiệm thú vị, trọn vẹn cho đối tác của mình. Bên cạnh đó, sự chăm sóc và phục vụ nhiệt tình của đội ngũ lái xe, nhân viên đã tạo nên sự tin tưởng trong lòng khách hàng. Đảm bảo sự an toàn trên mỗi hành trình.

Công Ty : TNHH HAMY TRAVEL

MST : 3703014989
Điện thoại: 0975 329 977
Email: cskhhamytravel@gmail.com
Website: thuexeditinh.vn

Website : https://hamycar.com/
Facebook: Công Ty TNHH HAMY TRAVEL

Đánh giá post
0859100200
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon